پروژه های من

در بخش زیر تمام پروژه ها و مینی پروژه هایی که از روز اول تا اکنون انجام داده ام را مشاهده میکنید.

پروژه فروشگاه دیجی تایز

فروشگاه دیجی تایز

Digitize

پروژه اینستاگرام

اینستاگرام

Instagram

پروژه صفحه لندینگ

صفحه لندینگ

Landing page

پروژه صفحه ثبت نام

صفحه ثبت نام

Sing up page

پروژه تودولیست

تودولیست

Todo list

پروژه ماشین حساب

ماشین حساب

Calculator