درباره من

This is amir hossein banaei image.

سلام امیرحسین بنایی هستم برنامه نویس فرانت . متولد سال 1385 هستم و از بهمن ماه 1399 با برنامه نویسی آشنا شدم و از تیرماه سال 1400 به صورت حرفه ای حوزه فرانت رو شروع کردم. تا به حال به صورت رسمی در جایی مشغول به کار نشدم چون فعلا در مرحله یادگیری هستم و چند قدمی تا بازار کار فاصله دارم.